کاندیدای راست افراطی برزیل انتخاب می شود | گیفت کارت
کاندیدای راستگرای جیر بولسنارو برنده انتخابات ریاست جمهوری برزیل شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*