کاهش تنوع زیستی به شدت تهدید کننده عرضه مواد غذایی – سازمان ملل متحد | گیفت کارت
یک مطالعه انجام شده توسط سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر تنوع غذایی در مواد غذایی خرید گیفت کارت اپل کشاورزی همچنان در حال کاهش باشد، غذای بشری به خطر می افتد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*