کتابچه راهنمای آسیب انفجاری کودکان برای نجات جان های در مناطق جنگی | گیفت کارت
پزشکان بریتانیایی اولین کتاب برای آسیب های انفجاری کودکان را که برای پزشکان در مناطق جنگی طراحی شده اند خرید گیفت کارت اپل اغلب آموزش های تخصصی ندارند، راه اندازی می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*