کردها می گویند که شهر سوریه قومی پاک شده است. | گیفت کارت




کردها سوری که در شهر شمالی افریون زندگی می کنند، ترکیه را متهم کرده اند که اقدام به پاکسازی قومی انجام داده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*