کره شمالی کره شمالی می گوید که در طول چهار دهه گذشته، در اثر نگرانی های روزافزونی که کشور به طور خطرناکی خرید گیفت کارت اپل غذا کم می کند، خرید گیفت کارت اپل خشکسالی های خود رنج می برد. | گیفت کارت

[ad_1]


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*