کره شمالی "گرم" را برگزار کرد گفتگو با جنوب | گیفت کارت
کره شمالی گفت مذاکرات با همسایۀ جنوب آن "گرم" ساخت اپل آیدی، اما هیچ اشاره ای به دعوت رئیس جمهوری کره جنوبی به نشست نکرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*