کشته شده توسط پلاستیک: تایلند و محبوب شهر دالونگ کشته شده اند | گیفت کارت

[ad_1]


یک دوگونگ که قلب تایلند را به خود جلب کرده ساخت اپل آیدی با دستگاه های پلاستیکی در دستگاه گوارش خود مرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*