کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته اند که هیچ توافق نامه ای را امضا نکنند آماده سازی Brexit | گیفت کارت |

کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته اند که هیچ توافق نامه ای را امضا نکنند آماده سازی Brexit | گیفت کارت
گفته شده ساخت اپل آیدی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده آمادگی برای "هیچ معامله" Brexit هستند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*