کلونی می خواهد هتل را بیش خرید گیفت کارت اپل همجنسگرایی و قوانین زناشویی تحریم کند. | گیفت کارت
جورج کلونی، خواستار تحریم هتل های لوکس متعلق به برونئی ساخت اپل آیدی پس خرید گیفت کارت اپل آنکه قوانین جدیدی اعلام شد که جنسیت همجنس باز را مجازات می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*