کنسرت ماندلا شامل بئونس توسط خرابکاری ها مضطرب شده است. | گیفت کارت
یک کشته شدن مجرمان با یک کنسرت خیریه که در آن بیونس، جی ز خرید گیفت کارت اپل دیگر ستاره ها به افتخار نلسون ماندلا انجام شد، خرید گیفت کارت اپل بین رفت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*