کنگره گی خرید گیفت کارت اپل برزیل به علت تهدید مرگ جان خود را خرید گیفت کارت اپل دست می دهد | گیفت کارت
کنگره افسانه ای همجنسگرا در برزیل پس خرید گیفت کارت اپل انتخاب رئیس جمهور جیر بولسنارو، پس خرید گیفت کارت اپل تهدید به مرگ، فرار کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*