کودتا تلاش در گابن تحت کنترل و # ۰۳۹؛ دستگیری های بعدی | گیفت کارت
یک دولت کودتا در گابن اکنون تحت کنترل ساخت اپل آیدی، پس خرید گیفت کارت اپل آنکه چهار نفر خرید گیفت کارت اپل پنج شورشی دستگیر شدند، دولت دولت آفریقای جنوبی گفته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*