کودکان در میان کشته شدگان پس خرید گیفت کارت اپل سیل به دفاتر مدرسه می روند | گیفت کارت
حداقل ۱۸ نفر فوت کرده اند خرید گیفت کارت اپل چندین نفر دیگر پس خرید گیفت کارت اپل سیل زده نشده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*