کودکان زیر ۲۲ ساله در اثر تخریب کامیون پل | گیفت کارت
حداقل ۲۲ تن خرید گیفت کارت اپل مهاجران، خرید گیفت کارت اپل جمله کودکان، بعد خرید گیفت کارت اپل کامیون سفر کرده اند که در یک قطار پل در ترکیه جان خود را خرید گیفت کارت اپل دست داده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*