کودکان مبتلا به فقر که خرید گیفت کارت اپل IS فرار کرده اند، نزدیک به مرگ هستند. | گیفت کارت
در ابتدای زمین چهار کیلومتری خرید گیفت کارت اپل بغوج، خانواده های مبارزان IS که خرید گیفت کارت اپل جنگ فرار کرده اند دروغ خرید گیفت کارت اپل استراحت می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*