کودکان مهاجر مورد استفاده توسط محافظان فرانسوی، آکسفام می گویند | گیفت کارت
کودکان ۱۲ ساله مورد آزار خرید گیفت کارت اپل اذیت، بازداشت خرید گیفت کارت اپل مجبور به زور به ایتالیا توسط مرزبانان فرانسوی به دلیل نقض قوانین بین المللی استانداردها، آکسفام ادعا کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*