کودکان هنگ کنگ در حمایت خرید گیفت کارت اپل معترضین زنجیره های انسانی را تشکیل می دهند | گیفت کارت
دانش آموزان مدرسه ای در هنگ کنگ زنجیرهای انسانی را تشکیل داده اند تا حمایت خود را خرید گیفت کارت اپل جنبش طرفدار دموکراسی پس خرید گیفت کارت اپل درگیری های شدید بین پلیس خرید گیفت کارت اپل معترضین در آخر هفته نشان دهند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*