کوسه های سفید سفید می توانند به درمان سرطان در انسان کمک کنند | گیفت کارت
کوسه های بزرگ سفید می توانند به دانشمندان کمک کنند تا درمان سرطان در انسان را به واسطه ژنوم عظیم خرید گیفت کارت اپل فوق العاده ای آنها کشف کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*