کیتی پری غرغر غمگین را برای طرفداران بد می کند. | گیفت کارت
کتی پری یک روز خرید گیفت کارت اپل طرفداران بیمار را تهیه کرد تا زمانی که پیش خرید گیفت کارت اپل آن بدون اطلاع به بازی در خانه اش زندگی کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*