کیپ تاون در # & # 039؛ پلیس آب # در میان خشکسالی | گیفت کارت
یک نقطه در اوایل امسال وجود داشت، زمانی که به نظر می رسید که کیپتاون خرید گیفت کارت اپل آب خارج می شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*