گدازه به خیابان ها پس خرید گیفت کارت اپل فوران آتشفشان ریخته می شود | گیفت کارت
فوران آتشفشان Kilauea در هاوایی، ۲۶ خانه را نابود کرده خرید گیفت کارت اپل هزاران نفر را مجبور به فرار نمودن به عنوان گدازه ای بیش خرید گیفت کارت اپل ۲۰۰ فوت در هوا می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*