گردشگران انگلیسی بر روی یورو و # ۰۳۹؛ به عنوان Brexit بافندگی، ارقام نشان می دهد | گیفت کارت
بریتانیایی ها در برابر یورو پیش Brexit قرار دارند، ارقام جدید نشان می دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*