گروه باند استفاده خرید گیفت کارت اپل رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی ستارگان ستاره و | گیفت کارت
چهار نفر به دلیل ادعا استفاده خرید گیفت کارت اپل رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی برای سرقت خرید گیفت کارت اپل ستاره ها مانند ریحانا خرید گیفت کارت اپل کریستین مییلن دستگیر شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*