گوریل آدامز نوشتن کتاب آشپزی | گیفت کارت
جری آدامز، رهبر پیشین سین فیین، کتاب آشپزی مذاکره کنندگان را که اسرار روند صلح را نشان می دهد، می نویسد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*