گوشت بوتلگ ۲۷ ساله را زخمی می کند و سموم سم را در ایران می بیند | گیفت کارت
الکل بوتلگ گزارش کرده ساخت اپل آیدی که در روزهای اخیر حداقل ۲۷ نفر در ایران کشته شده اند خرید گیفت کارت اپل بیش خرید گیفت کارت اپل ۳۰۰ نفر مسموم شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*