گونمن پنج نفر را در ایالات متحده، خرید گیفت کارت اپل جمله همسرش می کشد | گیفت کارت
یک مرد مسلح، پنج نفر را خرید گیفت کارت اپل جمله همسرش در کالیفرنیا کشته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*