گوگل تایید تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین خود را توسط پنتاگون مورد استفاده قرار می گیرد | گیفت کارت
گوگل تایید کرده ساخت اپل آیدی که تکنولوژی آن توسط پنتاگون برای تجزیه خرید گیفت کارت اپل تحلیل فیلم های گرفته شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می خرید گیفت کارت پلی استیشن.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*