گوگل تبلیغات را در همه پرسی برگزار می کند | گیفت کارت
گوگل تمام تبلیغات مربوط به رفراندوم سقط جنین ایرلند را متوقف کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*