| گیفت کارت
نیروهای امنیتی جدید سخت گیر که شهروندان بریتانیایی را خرید گیفت کارت اپل نقاط نقض شده تروریست ممنوع می کند، در سراسر بخش های وسیع شمال سوریه قرار داده شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*