یکی خرید گیفت کارت اپل ایرلندی ها در اورست کشته شده است و دیگری خرید گیفت کارت اپل دست رفته | گیفت کارت
یک مرد ایرلندی در میان هشت نفر ساخت اپل آیدی که در هفته گذشته مقیاس Mount Everest کشته شده اند، در حالی که یک کوهنورد دیگر ایرلندی گم شده ساخت اپل آیدی


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*