یکی خرید گیفت کارت اپل مقامات ارشد ترکیه گفت که خسگگی پس خرید گیفت کارت اپل ورود به کنسولگری، محکوم شد. | گیفت کارت
جمال خاشیگگی، هنگامی که وارد کنسولگری سعودی در استانبول شد، مردد شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*