یک مرد اسرائیلی آمریکایی به خاطر تهدیدات بمب انتامنی در زندان به سر می برد | گیفت کارت
یک مرد اسرائیلی آمریکایی به دلیل تهدید بیش خرید گیفت کارت اپل ۲،۰۰۰ بمب در برابر موسسات یهودی، موسسات آموزشی، هواپیماها، ایستگاه های پلیس خرید گیفت کارت اپل حتی یک هواپیما تیم بسکتبال.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*