یک مشاور کمپانی Ex-Trump در رابطه با توهین به روسیه زندانی شده است | گیفت کارت
یک مأمور پیشین کمپین برای دونالد تامپف، ۱۴ روز پس خرید گیفت کارت اپل اعتراف به دروغ گفتن به FBI در جریان تحقیق در مورد توافق روسیه، زندانی شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*