یک میلیاردر ژاپنی برای تبدیل شدن به اولین گردشگر ماه فضایی | گیفت کارت
یک کارآفرین اینترنتی اینترنتی ژاپنی به عنوان اولین گردشگر فضایی موشک فضایی به دور ماه می پردازد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*