& # 039؛ آنها دوباره به & # 039؛ می آیند: نزاع بیش خرید گیفت کارت اپل کاروان مهاجر | گیفت کارت
دونالد تامپف اصرار دارد که مهاجران به سمت ایالات متحده به عنوان "نمی آیند" به عنوان مکزیک خواستار مسئول فرستادن کسانی که به دنبال پناهندگی در آمریکا به کشورهای خود هستند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*