& # 039؛ اسلواکی & # 039؛ s Erin Brockovich & # 039؛ رئیس جمهور منتخب | گیفت کارت
رئیس جدید دولت اسلووا، یک زن ساخت اپل آیدی که برای مبارزه با فساد، آسیب زیست محیطی خرید گیفت کارت اپل ناتوانی در سیاست مبارزه می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*