& # 039؛ افتخار & # 039؛ جنایت جنگی واژگون شده است | گیفت کارت
یک ناسیونالیست صرب که مسلمانان را "مجرای" توصیف کرد خرید گیفت کارت اپل خواستار اینکه کروات ها چشم خود را در اوج جنگ های بالکان برافراشته اند، محکومیت جرایم جنگی را لغو کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*