& # 039؛ البا، ادریس البا و # ۰۳۹؛: صدای جرنگ جرنگ جرنگ جرنگ باند شایعات بوند | گیفت کارت
ادریس البا یک صدای جیر جیر ارسال کرده ساخت اپل آیدی، که باعث می خرید گیفت کارت پلی استیشن گمانه زنی های او جیمز باند بعدی باشد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*