& # 039؛ الهام بخش برای ما ali # 039 ؛: به جرود لایل | گیفت کارت
جهان گلف را به جارود لایل، بازیکن استرالیایی که در روز چهارشنبه در ۳۶ سالگی خرید گیفت کارت اپل سرطان فوت کرده، قدردانی می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*