& # 039؛ او را متوقف کنید & # 039 ؛: اعتراضات به تاخیر افتادن آزادی مسیحیان | گیفت کارت
انتشار یک زن مسیحی پاکستانی که هشت سال خرید گیفت کارت اپل محکومیت به اعدام محکوم شده ساخت اپل آیدی، به تأخیر افتاده ساخت اپل آیدی .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*