& # 039؛ ایالات متحده & # 039 ؛: آخرین ترومپ تایپ تایمز کاخ سفید | گیفت کارت
کاخ سفید یک صدای جیر جیر ارسال کرده ساخت اپل آیدی که خرید گیفت کارت اپل رشد اقتصادی در "ایالات متحده" سخن می گوید – با اشتباه نام کشور مورد استفاده .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*