& # 039؛ این حزب را شروع کنید & # 039 ؛: اخطار در مورد ویدیوی مسلحانه | گیفت کارت
کاربران رسانه های اجتماعی خرید گیفت کارت اپل یک ویدیوی گرفته شده توسط یک مسلمان گرفته شده در اینباره نپذیرفته اند در حمله به دو مسجد در نیوزیلند که ۴۹ نفر کشته شدند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*