& # 039؛ بسیار جذاب و # ۰۳۹؛ پنگولین های نادر غول پیکر در دوربین گرفتار شده اند | گیفت کارت
پنگولین های غول پیکر غول پیکر که بعدها به عنوان محافظان محافظ ضد زره برای زره ​​محافظشان شناخته می شوند، در دوربین گرفته شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*