& # 039؛ ترس بزرگ & # 039؛ همانطور که رژیم سوریه بمب افگنۀ ادلب | گیفت کارت
پس خرید گیفت کارت اپل آنکه دولت خرید گیفت کارت اپل نیروهای روسی در لندن استان ادلیب بمباران کردند، چندین نفر در سوریه کشته شدند، نجات کارگران خرید گیفت کارت اپل یک گروه نظارت گفتند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*