& # 039؛ خانه وحشت & # 039؛ والدین شکنجه و اتهام سوء استفاده را اعتراف می کنند | گیفت کارت
یک زوج که برخی خرید گیفت کارت اپل ۱۳ کودکشان را به تخت انداختند خرید گیفت کارت اپل خرید گیفت کارت اپل آنها گرسنگی می کردند، مجازات شکنجه خرید گیفت کارت اپل سوء استفاده می کردند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*