& # 039؛ خودتان را مجازات کنید & # 039؛؛ متعهد به عقب نشینی قراردادهای سلاح های عربستان سعودی | گیفت کارت
دونالد تامپف گفته ساخت اپل آیدی که ایالات متحده "مجازات خود" خواهد شد اگر فروش سلاح به عربستان سعودی را لغو کند روزنامه نگار جمال خسگگی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*