& # 039؛ خونریزی & # 039؛ همبرگر وگن می تواند صنعت گوشت گاو را نابود کند | گیفت کارت
یک برگر ویگان که "خونریزی می کند" توسط سیاستمداران "خطر وجود" برای صنعت گوشت گاو نیوزلند نامگذاری شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*