& # 039؛ داروسازی # ۰۳۹؛ مارتین شرولی به مدت ۷ سال زندانی شد | گیفت کارت
مارتین شرولی به دلیل هتک حرمت سرمایه گذاران در دو صندوق سرپوشیده، به هفت سال حبس محکوم شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*