& # 039؛ داستان دستیار & # 039؛ و & # 039؛ نسخه ی نمایشی بیش خرید گیفت کارت اپل نامزد دادگاه عالی Trump & # 039؛ | گیفت کارت
زنان به عنوان شخصیتی خرید گیفت کارت اپل نمایشنامه تلویزیونی Dystopian در داستان «دست نزن» به عنوان اعتراض علیه نامزد دادگاه عالی رئیس جمهور ترومپ اعتراض کردند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*