& # 039؛ دست زدن به & # 039؛ احتمالا لئوناردو را به اتمام رسانده است مونا لیزا | گیفت کارت
لئوناردو داوینچی ممکن ساخت اپل آیدی نتواند مانا لیزا را به دلیل دستکاری "پهلو" که او را نتواند قلم مو را نگه داشته باشد، نتواند به پایان برساند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*